Start

Welkom in het verleden van de NoorderLichtgemeente Zeist


De haan kraait victorie!

nieuwehaan

Artikel Opgang 20:
eindafrekening plaatsing haan (pdf)

Eind september stond na gedegen voorbereiding de torenhaan te pronken in al zijn glorie. Jan Piet Barthel en Fred Manschot en vele anderen hebben ervoor gezorgd dat de vogel de plaats kreeg die hij verdient, na twee jaren te hebben gebivakkeerd in de kelder van de NoorderLichtkerk. Bij menigeen leefde de gedachte dat de haan na 80 jaar zijn Waterloo had gevonden.
Door de inzet van een aantal vrijwil-ligers is het anders gelopen. Nadat de wijkkerkenraad in overleg met het gereformeerde College van Kerkrent-meesters haar fiat had gegeven, was het een race tegen de klok, want de lat lag hoog. Voor de Dag van het Religieus Erfgoed, en wat een toeval ook nog dierendag, moest de klus geklaard zijn.
Tijdens het benefietconcert op vrijdagavond 3 oktober kregen de aanwezigen dankzij levende beelden een kijkje in de keuken Daniël Claas met live pianomuziek tijdens de film. voorgeschoteld. In rap tempo zagen we de demontage, restauratie door de smid, het ‘bijvoeren van de haan met lood’, de opmaak met bladgoud, en de montage bovenop de toren met behulp van 2 grote hijskranen. Veel kennis en kunde balden samen op het moment van herplaatsing.
We zijn als wijkkerkenraad verheugd dat dit project zo succesvol is afgerond en dankbaar voor zoveel inzet van velen, tezamen met de financiële bijdragen voor dit project. Gods geest laat zich niet temmen en blaast naar alle windrichtingen. De haan op de toren herinnert ons hieraan, als een wachter op de toren.

Henk Ruiter, voorzitter wijkkerkenraad
Eric Velleman, ouderling-kerkrentmeester

Bekijk hier de film:


Noem deze website maar ‘In Verbinding’

De historische verbinding tussen de twee Plooij-kerken in Zeist, de verbindingslijn van het verleden, de geschiedenis, via het heden naar de toekomst. Maar ook de verbinding tussen al die verschillende mensen die onze kerken bezochten en bezoeken en de geschiedenis schrijven van een gemeente samen op weg.

De eerste aanleiding tot het samenstellen van deze website was de wens een fonds voor de restauratie van de toren van de NoorderLicht-kerk op te richten.
De tweede aanleiding was het uitroepen van de 11e oktober 2008 en vervolgens de 23e oktober 2010 tot Dag van het Religieus Erfgoed in Zeist.

Veel historisch materiaal afkomstig uit privé archieven is hiervoor bijeengebracht, en welwillend uitgeleend. De aldus verzamelde stukjes plaatselijke kerkgeschiedenis vroegen dringend om digitale ontsluiting. Bij deze een eerste opzet.

“Als stenen konden spreken”, zegt men wel eens. Ik hoop dat met deze website oude verhalen achter dode stenen weer tot leven komen. En natuurlijk hoop ik dat deze site blijft groeien met meer verhalen, foto’s, archiefstukken, aanvullingen, verbeteringen.

Jan Piet Barthel


Lees verder in de verantwoording van deze site