Bouwgeschiedenis Noorderkerk

plattegrond

Aanleiding tot de aankoop van grond op de hoek Bergweg en Gerolaan en de bouw van de eerste Noorderkerk (hulpkerk) in 1921 was de groei van de gemeente Zeist. Het ledental van de Gereformeerde Kerk groeide mee.

Twee bouwplannen

‘Eén zonder toren en zoo sober mogelijk, waarvan de kosten waren berekend op f 65.000, en het tweede, met toren en met wat andere aankleeding, geraamd op f 79.000. Omdat algemeen werd gevoeld dat uitvoering van het eerste plan ongewenscht was, werd toen onder leiding der predikanten een actie ingezet die nog f 9.200 opbracht…’

eerstesteen

Ds. W. Verhoef legde op 5 september 1930, hij was toen al 27 jaar predikant in Zeist, de eerste steen van dit kerkgebouw. Diezelfde ds. W. Verhoef kreeg op woensdagavond 20 mei 1931, als oudste predikant, de kanselbijbel overhandigd van de voorzitter van de Bouwcommissie. Daarmee was deze kerk officieel in gebruik genomen. De architect heeft rekening gehouden met een latere toevoeging van een balkon/gaanderij/galerij met nog eens 140 zitplaatsen. Die toevoeging is er nooit gekomen.

“Ieder was er van overtuigd, dat een groote steenen Noorderkerk moest gebouwd worden. De nieuwe Noorderkerk Is gebouwd en wed 20 Mei 1931 in gebruik genomen, nadat Vrijdag 5 Sept. 1930 de gedenksteen was gelegd. En als we deze enkele jaren terugzien, en letten op de groote inspanning, die vereischt werd en op de sommen gelds, die dit alles gekost heeft en nu nog kost, dan zeggen we ook nu weer: Het is van den Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen.”

oudenieuwekerk

Eerste en tweede Noorderkerk op één foto

Foto gemaakt vanaf de Gerolaan even voorbij de voormalige kosterswoning (rechts en niet meer op de foto), met daarop zowel de eerste als de tweede Noorderkerk en met nog een klein stukje van de pastorie van ds. Gillebaard aan de Bergweg zichtbaar! Het terrein is verder nagenoeg leeg. De foto moet zijn gemaakt tussen 1931 en 1935.

 • Sobere Amsterdamse schoolstijl
 • Rechthoekige bouwmassa’s haaks op elkaar
 • Aantal zitplaatsen: 750, radiaal geplaatst
 • Aangebouwde toren, vertikaal geleed, koepelvormige top
 • Prijs: f 76.000, incl. aparte kosterswoning
 • Aannemer: J.W. van Westrenen, Zeist
 • Glas-in-lood: kunstatelier A.C. Valstar, de Bildt
 • Orgel: (Hendrik Wicher) Flentrop, Zaandam
 • Ingebruikname: 20 mei 1931

aannemerDe aannemer Jan Willem Westrenen (1898-1936)

 • Geboren op 16 maart 1898 te Beesd, overleden op 19 oktober 1936 te Utrecht.
 • Gehuwd op 15 april 1920 met Engelina Anna Waaldijk,
 • geboren op 7 december 1897 te Beesd, overleden 6 maart 1959 te Zeist.
 • Kreeg 7 zoons en 2 dochters
 • Heeft gewoond op de Verlengde Slotlaan, daarna op de Frank van Borselenlaan.
 • Overleden aan een ontstoken kies, waardoor bloedvergiftiging in de mond is opgetreden.
 • Niet bekend wat de locatie van zijn bouwbedrijf was.
 • Andere bouwwerken Zeist:
  Boschlust
  Lorentz ziekenhuis
  Noorderlichtkerk
  Deel Nepveulaan (vlakbij Jan Scheplaan)