Jeugdgebouw (1955)

jeugdgebouw1

Het Gereformeerd verenigingswerk kreeg volop de ruimte in het Jeugdgebouw dat werd gebouwd op de plaats waar daarvoor de eerste Noorderkerk stond.

Uit het Jaarboekje 1954-1955: Niet omdat Kerkeraad of Commissie van Beheer door een zekere bouwlust bevangen waren, maar  omdat de Noorderwijk en het jeugdleven dringend behoefte hebben aan vergaderruimte werd besloten op het terrein achter de Noorderkerk een gebouw te zetten dat aan deze behoefte tegemoet komt. De symbolisch zo genoemde ‘eerste steen’ werd door br. Zeijl op Zaterdag 3 juli 1954 gelegd …

Zo nu en dan werden in het Jeugdgebouw films vertoond. Geen films die in de bioscopen draaiden, maar zogenaamde CEFA-films. Van 1957 tot 1969 werden in Nederland op diverse plaatsen filmvoorstellingen georganiseerd door CEFA film.  CEFA staat voor Christelijke Film Actie en komt uit de protestantse hoek. Uit onvrede wat er in de normale bioscopen werd vertoond organiseerde CEFA filmvoorstellingen in verenigingsgebouwen onder de naam “Cefa vertoont …”.

Met name films die door de Katholieke Filmkeuring waren gekeurd op inhoud, moraal en goede zeden werden vertoond. Kerkgangers konden zo gerust zijn dat zij niet werden geconfronteerd met zaken die in de gewone bioscopen werden vertoond.

(bron: www.bioscoopgeschiedenis.com)

jeugdgebouw2

Wim Strietman schrijft (op 14-09-2010):

In het Jeugdgebouw, dat niet lang na de tweede wereldoorlog op de plek was gekomen van het oude ‘noodhospitaal’ (anex hulpkerk), waren volop activiteiten. De CEFA gaf er filmvoorstellingen en er was een actieve Gereformeerde Culturele Club, die onder andere toneelstukjes instudeerde en opvoerde.  Zo werd bij een jubileum van ds. J. Gillebaard ook een stuk opgevoerd. Ds. Gillebaard zelf trad op als peetvader van de Culturele Club; hij ‘controleerde’ de stukken op waarde en waardigheid en gaf al dan niet permissie voor opvoering. Tot ruim in de 60er jaren heeft de club bestaan. Door gebrek aan vers bloed, en mogelijk door de invloed van de TV, de wat lossere band met de kerk, werd besloten ermee te stoppen. Op zaterdagavond was er jarenlang een soort jeugdinstuif. Je kon sjoelen, dammen, schaken, muziek maken, kortom mensen ontmoeten en met elkaar plezier hebben, tot elf uur, want dan moest iedereen naar huis.

jeugdgebouw3

Jan Piet Barthel