1e Restauratie Flentrop orgel

1963-1964
1e Restauratie Flentrop-orgel

In de afgelopen weken heeft het Flentrop-orgel van de Gereformeerde Bergwegkerk ’n grondige verandering ondergaan. De Utrechtse kerkorgelmakers J. Koff en Zoon hebben namelijk in opdracht van de commissie van beheer en in overleg met de beide organisten van de Bergwegkerk koortje, kan in de Bergwegkerk de dispositie van het, voorheen nogal romantisch getinte, instrument gewijzigd en aan de ni euwere inzichten aangepast. En het resultaat, dat zondag a.s. voor het eerst hoorbaar wordt, is een volkomen nieuwe klankkleur. Het Bergwegkerkorgel is dank zij deze restauratie een instrument geworden, waarop men nu muziek van alle tijden volledig recht kan doen wedervaren. Van Jan P. Sweelinck en van Bach, van César Franck en van Händel, van Feike Asma en van Hendrik Andriessen. De wijziging van de klankkleur is niet alleen een gevolg van de veranderde dispositie, maar ook van de nieuwe intonatie, die is uitgevoerd door de heer J. A. Ket.

Het hoofdmanuaal, opgebouwd uit achtvoetbasis, is uitgebreid met een nieuwe Gemshoorn 4 vt. en kreeg een Prestantquint 2 2/3 inplaats van de Octaaf 2′. Dezelfde Octaaf 2′ is voor het tweede manuaal omgebouwd tot een Prestant 4′, die met een transmissie ook afzonderlijk voor het pedaal te gebruiken is. De Vioolprestant werd een Quintadeen 8, de Violine 4 een Octaaf 2, de Nasard 2 2/3 is thans een Quintfluit 1 1/3 en de Woudfluit 2 is geworden tot een Piccolo 1. Vooral door deze wijzigingen in het bovenklavier heeft het orgel een stralender karakter gekregen, terwijl de vervanging van de Bourdon 16 op het pedaal door een Octaaf 4 eveneens een aanzienlijke verbetering genoemd kan worden.

Ongetwijfeld zullen de beide organisten de heren G. J. van Bennekom en C. Schoneveld nu met nog meer liefde dan voorheen het prachtige Bergwegkerk gezang te ondersteunen. En als gevolg van een verplaatsing van de van speeltafel, waardoor ruimte beheer en in overleg met de beide schapeI1- is voor een bescheiden koortje, kan in de Bergwegkerk nu ook de figuur van cantor-organist zijn intrede doen.