2e Restauratie Flentrop orgel

1981-1982
2e Restauratie Flentrop-orgel

Zaterdagavond 15 mei 1982, feestelijke inspeling van het gerestaureerde orgel van de Bergwegkerk te Zeist, door de vaste organist van deze kerk Jan van Ramshorst. Van alle kanten te laten horen in een wat luchtige bespeling die vooral bedoeld is om de veelzijdigheid van het instrument te demonstreren. Ook de nieuwe (en hernieuwde) registers zullen daarbij duidelijk van zich doen horen. “De toegang is gratis”, aldus Jan van Ramshorst, geschreven in het blad ‘Rond de Bergwegkerk’ editie mei 1982.

Na een maandenlange restauratie (al begonnen in november 1981) prijkt thans het orgel van de Bergwegkerk weer in volle glorie. Op vakkundige wijze heeft de firma Flentrop te Zaandam alle mankementen die de laatste jaren de kop hadden opgestoken, en het bespelen steeds onaangenamer maakte, geheel verholpen. Bovendien vond er een uitbreiding van ‘dispositie’ plaats, hetgeen onder andere inhoudt dat het aantal pijpen – dat in november nog 1555 bedroeg – werd vermeerderd tot het huidige aantal van 1771.

Van al die pijpen zijn er maar 87 vanuit de kerk zichtbaar (het ‘front’). Deze grote frontpijpen zijn in november verwijderd vanwege technische mankementen die zich in de luchttoevoer onder de pijpvoeten voordeden. In de laatste jaren waren er daardoor vele ‘hangers’ ontstaan: de pijp blijft dan doorklinken terwijl er niet op gespeeld wordt. Zo’n pijp moest dan worden dichtgestopt met een prop papier, een stofdoek of wat er maar voor het grijpen lag … Jan van Ramshorst had op die manier al heel wat bezittingen in het orgel zitten, variërend van zakdoeken tot dassen of handschoenen. Maar sinds de restauratie kan hij daarover weer vrij beschikken.

Een grote schoonmaakbeurt vond tevens plaats. Dat dit na 50 jaar bepaald geen luxe was bewijst wel de macabere vondst van een levensgrote vleermuis (in uitgedroogde staat in één der pijpen aangetroffen).