Tijdlijn 1886-2004

1886 Doleantie, afscheiding geschiedt in Zeist onder de naam Nederlandse Gereformeerde Kerk. Deze groep bouwde in 1891 aan de Slotlaan de Slotlaankerk, de latere eerste Oosterkerk.
1892 Ontstaan Gereformeerde Kerken in Nederland.
1896 Samenvoeging Christelijk Afgescheiden Gemeente en de Nederlandse Gereformeerde Kerk tot Gereformeerde Kerk van Zeist.
1921 Opening (houten) hulpkerk (de eerste Noorderkerk) in Zeist-Noord (aan de Bergweg).
1931 Opening (tweede) Noorderkerk (als tweede Gereformeerde wijkkerk van Zeist). 
Deze kerk kennen we nu als de NoorderLicht-kerk.
1933 Verschijning van het 1e jaarboekje ten behoeve van het Gereformeerd kerkelijk leven te Zeist.
1935 Sloop Slotlaankerk (eerste Oosterkerk).
1936 Opening nieuwe Oosterkerk aan de Woudenbergschenweg.
1948 Verplaatsing oude hulpkerk van het terrein aan de Bergweg naar de Van Reenenweg waar het vervolgens als Westerkerk dienst deed (als derde Gereformeerde wijkkerk van Zeist).
1955 Noorderkerk heet voortaan Bergwegkerk, opening Jeugdgebouw achter de Bergwegkerk.
1962 Grondige aanpassing aan de tijd van het interieur. De monumentale kansel en de banken van ouderlingen en diakenen verdwijnen.
1987 Vernieuwing liturgisch centrum.
2002 De Hervormde Shalomgemeente en de Gereformeerde Noorderwijk gaan samen verder. De Gereformeerde Bergwegkerk wordt de wijkkerk en krijgt als nieuwe naam NoorderLicht-kerk.