Tweede wereldoorlog

tweedewereldoorlogDe rol van beide kerken in WO II is een verhaal apart. Dat geldt ook voor de verhalen over de gemeenteleden die het slachtoffer werden van deze wereldoorlog.

Ter gelegenheid van de Dodenherdenking werd op donderdagavond 4 mei 1950 in de Noorderkerk een herdenkingsdienst gehouden. Die dienst werd geleid door ds. J. Gillebaard. Tijdens die dienst werd door de heren Gaastra en Van der Linde een witmarmeren plaquette van 80 x 50 cm (h x b) onthuld met daarop de namen van de omgekomen gemeenteleden.

Onder de namen staat een verwijzing naar Openbaring 14:13 ‘En ik hoorde een stem uit den hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in den Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.’

Diezelfde avond werd in de Oosterkerk een soortgelijke dienst gehouden.

Voor het aanbrengen van een gedenksteen in beide kerken was een speciale commissie in het leven geroepen.

Zie de website van gemeentearchivaris Pierre Rhoen, die heeft geprobeerd deze omgekomen mensen een gezicht te geven.