Citaten jaarboekjes

jaarboekje2 jaarboekje1

Achtenvijftig Jaarboekjes: een rijke bron!

In 1933 verschijnt voor het eerst het “Jaarboekje ten behoeve van het Gereformeerd Kerkelijk leven te Zeist” Het geeft (citaat uit de verantwoording bij de eerste editie):

1. De officieele gegevens der Kerk van Zeist;
2. De gegevens van het organisch kerkelijk leven;
3. De gegevens van het organisch leven op het algemeen Christelijk terrein.

Verluchtiging door enkele kiekjes wordt in het vooruitzicht gesteld. Er zijn inmiddels 58 edities van het Jaarboekje veschenen. De laatste editie dateert van 2008. Het “organisch kerkelijk leven” is intussen drastisch veranderd. Veranderingen binnen de kerk, in de verhouding tussen kerken, en de inmense buitenkerkelijke invloeden zorgden ervoor dat de doelsteling, om een deel van de huidige kerkleden een papieren naslagwerk te bezorgen, als achterhaald moet worden beschouwd.
Intussen ligt er wel een schat aan informatie, die veel zegt over de ontwikkeling van de Gereformeerde Kerk van Zeist. In het voorwoord van de eerste editie uit 1933 met als titel “Een Gestadige Groei” blikt ds. W. Verhoef (1866‐1935) terug op de jaren 1903‐1933. Een periode van afscheidingen en vereniging,maar ook een “doorworsteling van bange oorlogsjaren”. Hij kon niet weten dat er nog een Tweede Wereldoorlog zou volgen. In de jaren 1940‐1944 bleven de Jaarboekjes verschijnen. Ze werden elk jaar dunner, op goedkoop papier gedrukt en de “kiekjes” ontbraken. Citaten uit voorwoorden door de jaren heen geven een beeld van meer dan driekwart eeuw Gereformeerde kerkgeschiedenis:

1935: Vermaan en tucht konden niet achterwege blijven.

1936: Natuurlijk geeft God als altijd de mannen, die we noodig hebben naar zijn Raad…

1938: De gemeente wordt zóó groot, er komen iedere maand zóóveel broeders en zusters van elders in, dat men niet gemakkelijk in ’t geheel wordt opgenomen.

1940: Intusschen waren onze mannen en zonen reeds opgeroepen ter beveiliging van onze grenzen.

1941: Het dreigende gevaar is tenslotte toch werkelijkheid geworden en zoo heeft de ramp van de oorlog zich ook over ons vaderland uitgestort, over ons die sinds meer dan honderd jaren niet uit ervaring wisten wat oorlog was.

1944: … het groot verlangen naar vrede bleef ook dit jaar nog weer onvervuld.

1947: Enerzijds blijkt het stijgende ledental te verklaren te zijn door het hooge geboortecijfer, anderzijds door de vele vestigingen, met name van tal van uit Indië gerepatrieerde gezinnen, voor welke Zeist als vanouds een groote aantrekkingskracht had.

(…)

2006: werkend in een gefuseerde wijk had ik niet gedacht nog een eigen jaarboekje aan te treffen.

Jan Piet Barthel

 

Download hier het eerste voorwoord uit het eerste jaarboekje van 1933

In het voorwoord van het eerste jaarboekje dat (ten behoeve van het Gereformeerd kerkelijk leven te Zeist) verscheen, beschrijft ds. Verhoef, de derde dominee van de nog jonge Gereformeerde kerk, feitelijk de geschiedenis van de eerste dertig jaar van de kerkelijke gemeente. Dit beslaat de periode van 1903 tot 1933.