De vier windstreken

noorderkerk1

Omdat Zeist groeide en de Oosterkerk te klein werd, werd in 1920 een stuk grond aan de Bergweg gekocht. In 1921 werd daarop een houten hulpkerk (de eerste Noorderkerk) gebouwd, omdat de (eerste) Oosterkerk aan de Slotlaan (vlakbij de Weeshuislaan en vanaf 1891 in gebruik) te klein werd. Op hetzelfde perceel werd ook een pastorie gebouwd, naar een ontwerp van architect H.G. Krijgsman. In 1930 begon de bouw van een kosterswoning en een stenen kerk, beide ontworpen door de Amersfoortse architect B.W. Plooij. Op 20 mei 1931 vond de ingebruikname van deze tweede Noorderkerk plaats. In 1948 werd de hulpkerk van de Bergweg verplaatst naar de Van Reenenweg, waar deze als derde Gereformeerde kerk van Zeist onder de naam Westerkerk dienst deed.

noorderkerk2

 

Met de komst van een vierde predikant in 1956 kon de geprojecteerde verdeling in vier wijken effectief worden, en ontstond een wijkindeling met een Ooster-, Zuider-, Wester- en Noorderwijk. Bij die gelegenheid werd de naam Westerkerk veranderd in Zuiderkerk. Hetzelfde kerkgebouw verwees dus achtereenvolgens naar het Noorden, Westen en Zuiden en week tenslotte nog verder van de oorspronkelijke koers af door verder te gaan als vrijgemaakte gereformeerde kerk.

Gereformeerden uit Noord en West kerkten in de Noorderkerk, want drie kerken bedienden samen vier windstreken.

Jan Piet Barthel