Verantwoording

Verantwoording

 (inleiding en verantwoording behorend bij deze website)

Als iemand mij vandaag vraagt tot welk kerkgenootschap ik behoor, dan is mijn antwoord PKN. Vaak wordt er naar de betekenis van deze letters gevraagd en dan leg ik uit dat de Protestantse Kerk in Nederland is ontstaan uit het samengaan van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk. Ik woon in Zeist en ben aangesloten bij de NoorderLicht-gemeente. Protestantse kerkdiensten worden gehouden in de NoorderLicht-kerk, gelegen aan de Bergweg. En over dit kerkgebouw, waarin regelmatig PKN-ers uit Zeist-Noord samenkomen, gaat (een deel van) deze website.

Een website over een gebouw? Je kunt niet over een gebouw vertellen zonder daarbij de mensen te betrekken die vorm en kleur gaven aan de geschiedenis van dat gebouw. Omdat ik nog niet lang in Zeist woon, weet ik niet wie van de huidige kerkgangers zich vroeger Gereformeerd of Hervormd noemden. Het onvermogen om mensen met de ene of de andere bloedgroep te associeren kun je een voordeel noemen. Het gevolg van late aansluiting bij een gemeente die al enige tijd samen op weg is. Maar om de geschiedenis van de NoorderLicht-kerk te begrijpen volgen we toch vooral een Gereformeerd spoor terug in de tijd. Het gebouw is namelijk zeer sterk verbonden met het Gereformeerd kerkelijk leven in Zeist. Daarmee is deze website hopelijk niet minder interessant voor diegenen die vroeger behoorden tot de Shalomkerk. Partners, die elkaars afkomst kennen en begrijpen, kunnen zich ook gemakkelijker bij elkaar thuisvoelen en voortbouwen aan een gezamenlijke toekomst.

Ook is er een historisch sterke band met de Oosterkerk aan de Woudenbergseweg. Leden van de Oosterkerk zien in deze website een groot deel van de geschiedenis van hun eigen kerkgebouw terug. De eerste steen van de Noorderkerk (zoals de NoorderLicht-kerk tot 1955 heette) werd gelegd door de wijkpredikant van Oost, de eerste steen van de Oosterkerk werd gelegd door de wijkpredikant van Noord. De secretaris van de commissie die de bouw van de Noorderkerk voorbereidde was de voorzitter van de Bouwcommissie van Oost, om een paar voorbeelden te noemen.

Aan het samenstellen van deze site is veel speurwerk vooraf gegaan. Velen binnen en buiten Zeist hebben daarbij geholpen, foto’s uitgeleend, verhalen verteld, naar boektitels verwezen, enzovoorts. Dit werk is ook niet af. Veel bruikbare gegevens zijn in hoofden en archieven opgeslagen. Uw suggesties, aanvullingen, correcties, foto’s, tekeningen, teksten blijven allemaal welkom.

Tenslotte een paar strofen uit een lied , die ook als een soort van rechtvaardiging gezien kunnen worden achter het waarom van deze website:

Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan

Waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan,

Dit huis slijt met ons aan de tijd, maar blijven zal de kracht

die wie hier schuilen verder leidt tot alles is volbracht.

 

Jan Piet Barthel